Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Sunday, 28 September, 2008


जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या बसेसचे उद्घाटन पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यानी केले.

No comments: